top of page

Sıkça Sorulan Sorular

 01  Koçluk Nedir?

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching”; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir. Terim olarak da; istenen performansa ulaşmak için, koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin varolan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir güçlü yanlarından daha fazla istifade etmesini sağlayarak hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Koçluk; geçmişe değil, bugünden geleceğe ve çözümlere odaklı bir yaklaşımdır. Güçlü yönleri ortaya çıkarmaya, hedeflere ulaşmakta koçi ile gelecek arasında bir köprüdür.

bknz. Koçluk Nedir?

 

 02  Koç Kimdir?

Koç” Türkçe ’ye İngilizce “Coach” kelimesinden gelmiştir. Koç; doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır. Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak danışanın bulmasını sağlayan, danışanın alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır. Koç, "Kendinizi fark ettirir.Koç, bütün bunları yaparken koçluk yaptığı kişiyi, nötr, tamamen yargısız biçimde, çok iyi dinleyerek, onun ulaşmak istediği sonuçlara ulaşmasını destekleyecek yöntemler konusundaki yetkinliği ile o yöntemleri kullanabilen ve kişiye ait özel bilgiyi ömür boyu gizli tutabilen danışanına karşı ayna rolü oynayan kişidir.

bknz. Koç Ne Yapar?

 

 03  Bir Koç size nasıl yardımcı olur?

Koçluk süreci öncelikle birey ya da kurumun koçluk desteğine ihtiyaç duyması ve görüşme talep etmesi ile başlar.

Koçluk süreci, Koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir "Ortaklık" ilişkisine dayanmaktadır. Bunun yanı sıra karşılıklı sorumluluk ve istikrarlı bir çalışma da şarttır. Süreçteki temel amaç, danışanın hedeflerini gerçekleştirmesi için eylem adımlarını belirlemek, danışanın güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile hedefleri doğrultusunda performansını artırmak ve süreç boyunca kendisine ayna tutmasını sağlamaktır.

 

 04  Koç seçerken dikkat edilmesi gerekenler..

  • Uyumlu çalışılabilecek bir koç. Buna ilk deneme seansınızda karar verebilirsiniz.

  • Etik çerçevede dostça bir ilişki kurulması

  • Koça güven duyulması. Gizlilik Taahhüdü anlaşması ile güveni destekleyebilirsiniz.

 

Profesyonel Koçların profillerini inceleyin. Uluslararası geçerli ICF veya AC onaylı sertifikalı koç olmasına dikkat edin. Tanışmayı arzu ettiğiniz 2 koçu belirleyin. Belirlediğiniz Koçlar ile tanışmak için iletişime geçin. Seçtiğiniz Koç ile tanışma görüşmelerinizin ardından Koçluk sürecine başlamak istediğiniz Koç ile kontrat/mutabakat/sözleşme imzalayarak seanslarınızı organize edin.

 

 

 05  Koçların etik kuralları nelerdir?

Koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesi için Profesyonel Koçların ICF'in ve/veya AC'nin belirlediği etik kurallara uymalıdır. Bu nedenle, ICFve AC tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından etik davranış öğe ve ilkelerine bağlı olmalarını ve ICF ve AC temel koçluk yetkinliklerini etkin bir şekilde uzmanlık alanlarında kullanmalarını bekler.

bknz. ICF Etik Kuralları

bknz. AC Etik Kuralları

bottom of page