top of page

Kariyer Koçluğu

İş Hayatında
Sen
HANGİ
Roldesin??
Anchor 1
Kariyer/İş Koçluğu Ne Zaman Gereklidir?

Hedef Belirleme / Sunum & Konuşma Becerileri / İş, Aile, Yaşam Dengesi / Para Kazanma / Hakları Elde Etme/ Sınırlamaları Kaldırma / Personel Yönetimi

 • Yönetsel süreçlerin düzenlenmesinde,

 • Üst düzey yönetici ve lider ilişkilerinde,

 • Gençlere yönelik eğitim/sınav süreçlerinde,

 • Gelecek ve kariyer planlamasında,

 • Hedef ve vizyon oluşturmada,

 • Proje geliştirme ve yaratıcılık süreçlerinde,

 • Takım süreçlerinde,

 • Ebeveyn - çocuk iletişim süreçlerinde,

 • “Bütünsel İnsan” gelişimi ve değişim süreçlerinde,

 • Kişinin içsel süreçlerini destekleyen dönüşümsel değer koçluğunda,

 • Zaman yönetimi, planlama, önceliklendirmede.

Kariyer/İş Koçluğu Hizmeti Verilenler

 • Profesyonel çalışma hayatındaki çalışanlar

 • Koçlar

 • Yöneticiler

 • Proje liderleri

 • Firma ekipleri

 • İş arayanlar

 • Öğrenciler

Siz Hangisisiniz?

 • İş hayatına yeni atılacak kişiler,

 • İşinde bir değişime, dönüşüme gereksinim duyanlar,

 • Farklı bir iş, farklı bir sektör deneyimlemek isteyenler,

 • İş hayatına ara verdikten sonra geri dönmeyi planlayanlar,

 • Profesyonel olarak çalışırken kendi işini kurmak isteyenler,

 • Sık sık iş değiştiren ancak bir türlü istediği işi veya iş ortamını bulamayanlar,

 • Emeklilik döneminde üretken olmayı arzu edenler.

Anchor 2
Kariyer/İş Koçluğunun Getirileri?

 

Koçluk yaklaşımı sayesinde, kurumlarda ve kişilerde  pek çok faktörün değiştiğini ve yenilikçi bir yapı kazandığını söylemek mümkündür.

 • Kurumların ve çalışanlarının verimliliğini arttırır.  

 • Kişilerin iş motivasyonları arttırır.

 • Kurumlara bağlılıkları artar ve verimlilik yükselir.

 • Hem iş hedefleri hem de bireysel hedeflerini gözden geçirmelerine ve ulaşmalarına destek olur.

 • Kişilerin liderlik özelliklerini ortaya çıkarır.

 • Özgüveni arttırır.

 • Kişilerin yetenek, bilgi ve becerilerine göre doğru pozisyonlarda konumlandırılmasını sağlar.

 • Dinleme ve dinlenme becerilerini geliştirir.

 • Geri bildirim noktalarında bir şirket kültürü oluşturur.

 • Takım çalışması verimliliklerini artırır.

 • Müşteri ilişkilerinde ciddi farklılıklar ortaya koyar ve gözle görülür iyileşmeye neden olur.

 • Kişilerin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak dengede olmasına yardımcı olur. 

 • Hedef odaklı çalışmayı geliştirir.

 • Soruna değil çözüme odaklanmasını sağlar.

 • Çalışanların ve şirket hedeflerinin daha net belirlemesine yardımcı olur.

 • Kararların daha kolay vermesi ve eyleme geçmesi konusunda motivasyon sağlar.

 • İlişkilerin kalitesini arttırır.

 • İş ve yaşam dengesini kurar.

 • Güçlü yönlerinin ortaya çıkarmasını sağlar.

 • Çalışanların önceliklerini belirlemesini, ertelemeyi bırakmalarını zamanını daha iyi yönetmelerini sağlar.

 • Çalışanların daha esnek düşünmesini, farklı bakış açıları keşfetmesini sağlar.

 • Misyon ve Vizyon arasındaki uyumu sağlayarak ekibin kurumsal başarıya odaklanmasının hızlanması...

ŞİMDİ

HAREKETE GEÇ

Kurumsal Kariyer Koçluğuna Neden İhtiyaç Var?

 • Dış dünyanın hızlı değişimi,

 • Şirketlerdeki küçülme, yeniden yapılanmalar, birleşmeler ve organizasyonel değişiklikler,

 • Hiyerarşik, ebeveyn - çocuk iletişimi yerine; soru soran, düşünen, sorumluluk almayı destekleyen yönetsel yaklaşımların benimsenmesi,

 • Analitik yetkinliklerin yanı sıra, sosyal zekanın iş hayatındaki öneminin artması ve bu doğrultuda; gelişime açık, yenilikçi ve yaratıcı çalışanlara duyulan ihtiyacın artması,

 • İnsana yatırımın önem kazanması,

 • Jenerasyonlar arası farklılıkların artması,

 • Çalışanların, iş güvensizliği ve artan iş yaşamı baskılarıyla mücadele ederken daha fazla performans artırmalarının gerekliliği,

 • Organizasyonların, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak için, tüm ilişki çevresinin gelişimine odaklanmak zorunda olması.

bottom of page